ריפוי בעיסוק/שיקום

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי העוסק בשיקום תפקוד האדם על כל מרכיביו. המרפא/ה בעיסוק, בשיתוף עם המטופל, מתייחס/ת להיבטים ולצרכים הפסיכולוגיים, הרוחניים, החברתיים והגופניים של הפרט בסביבות חייו השונות והשפעתם על אופי ורמת ביצועו בתחומי העיסוק השונים. כל שלבי הטיפול מתקיימים בשיתוף פעולה מלא עם המטופל ותוך התייחסות לצרכיו ולסדר העדיפויות שלו.

הטיפול כולל הערכה תפקודית, קביעת מטרות טיפול, בחירת פעילות מתאימה מתוך מגוון אמצעים וליווי להמשך תפקוד בקהילה.