טיפול פסיכודינמי

טיפול פסיכודינמי הוא שם כולל למשפחה שלמה של גישות טיפוליות שהמשותף להן הוא הדגש על היבטים לא מודעים בחיי הנפש של האדם. הנחה נוספת העומדת בבסיס הגישות הפסיכודינמיות היא שהדינמיקה הפנימית מושפעת מהתנסויות התפתחותיות ובעיקר מאלו שהתרחשו בשלבי ההתפתחות הראשונים בתוך היחסים עם הדמויות המטפלות (הורים, משפחה). הדינמיקה הזו מתבטאת בדפוסי ההתמודדות עם מצבים ואירועי חיים בהווה. על כן, בטיפול הדינמי בוחנים את האופן בו דפוסים אלו התבססו על ידי התייחסות לחוויות מהעבר והתבוננות באופנים בהם הדפוסים שנוצרו משתקפים ומפעילים את האדם בהווה.